måndag 6 december 2010

Lita på nappflaskeproducenter??

Det skulle väl aldrig tillåtas att farliga ämnen används i produkter för barn eller? Den senaste tiden har det pratats en hel del om ett ämne som heter Bisphenol A på TV och i tidningar. Bisphenol A ingår i ett av världens vanligaste plastmaterial (polykarbonat) som många förvaringskärl och nappflaskor är gjorda av. Detta ämne har ansetts som ofarligt i små mängder, medan det är cancerframkallande och hormonstörande i större mängder. Ämnet frigörs när plasten upphettas, t ex när flaskan värms i micron. I september 2008 kom en ny amerikansk studie som kopplade Bisphenol A till fetma, cancer, hjärtsjukdomar och diabetes och visade att även små mängder av ämnet kan ha effekter.

Den 25 november beslutade EU-kommissionen att förbjuda användning av bisfenol A i nappflaskor. Det är jättebra och betyder att den viktigaste källan till att små barn får i sig ämnet försvinner. Men... Beslutet säger däremot ingenting om andra plastprodukter, t ex muggar och tallrikar som är avsedda för barn upp till tre år...

Hur ska man då undvika Bisfenol A?
Byt till nappflaskor av annan plast eller rostfritt stål. Nappflaskor som innehåller Bisfenol A är oftast märkta med förkortningen PC eller med en 7:a i en triangel.
Värm inte vattnet i nappflaskan i micron.
Byt ut gamla och repiga flaskor.

1 kommentar:

Bloggintresserade